Archiwum kategorii: Edukacja

Przyszłość zaczyna się w szkole

Autor: | Edukacja | Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

Początek Roku Szkolnego to niezwykle ważny dzień. Jak co roku uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek i zasiądą w ławach szkolnych, by zdobywać wiedze niezbędną im w życiu. Dla Państwa, drodzy Pedagodzy, rozpocznie się okres wytężonej i ciężkiej pracy. Dlatego w imieniu swoim, jak i całego Polskiego Stronnictwa Ludowego, życzę Państwu wytrwałości, siły i satysfakcji z wykonywanej, tak potrzebnej dla Polski misji, jaką jest kształtowanie przyszłych pokoleń.

Wiem, że wielu z Państwa obawia się o swoją przyszłość. Pomysły obecnego rządu dotyczące likwidacji gimnazjów i zastąpienie ich ośmioklasowymi szkołami podstawowymi, to ogromny błąd. Jego konsekwencją byłaby konieczność zwolnienia tysięcy nauczycieli i likwidacja setek szkół. Szkół, które powstały dzięki ogromnym wyrzeczeniom lokalnych środowisk.

Decyzja o reformie, a właściwie zniszczeniu reformy edukacyjnej, którą chce przeprowadzić obecny rząd, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Dzięki wybitnej pracy pedagogów, polscy gimnazjaliści są jednymi z najlepszych w Europie. Zajmują czołowe miejsca w najważniejszych rankingach. Zniszczenie tego dorobku, będzie niczym więcej jak wandalizmem legislacyjnym i działaniem na niekorzyść Polskiego Sytemu Edukacji.

Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie się z całą mocą sprzeciwiać wszelkim niekorzystnym dla Polskiej Szkoły decyzjom i zmianom. Jednocześnie zapewniam, że ludowcy będą chcieli przekonać większość sejmową do zwiększenia nakładów na edukację.

Według naszej oceny wydatki na edukację w Polsce muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Niż demograficzny, na który powołuje się rząd, argumentując chęć przeprowadzania zmian, nie jest jak to przestawiają politycy PiS zagrożeniem, ale ogromną szansą na podniesienie jeszcze bardziej poziomu nauczania w Polsce. Dlatego chcemy, by klasy w szkołach nie przekraczały liczby 20 uczniów. Dołożymy wszelkich starań, aby w polskim budżecie znalazły się środki na zapewnienie wszystkim uczniom, bez względu na zamożność rodziców, jednego ciepłego posiłku w szkole.

Wierzę, że wspólnie uda nam się powstrzymać likwidację gimnazjów i podnieść finasowanie edukacji w Polsce. Nauczyciele mogą zawsze liczyć na wsparcie i pomoc moją, jak i całego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Reforma edukacji według ludowców

Autor: | Edukacja | Brak komentarzy

Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, tylko przemyślanych decyzji. Ciepły posiłek dla każdego ucznia, ograniczenie liczebności klas do 20 osób, 5 godzin lekcyjnych angielskiego w tygodniu czy podniesienie nakładów na edukację do 6% PKB – to są zmiany, które zagwarantują skok jakościowy w edukacji.

Wyrazem naszej troski o sytuację w oświacie oraz sprzeciwu wobec forsowanej przez PiS antyreformie szkolnictwa była zorganizowana przez PSL Konferencja Edukacyjna w Sejmie. Podczas niej zaprezentowaliśmy pakiet rozwiązań i wskazaliśmy kierunek zmian dla polskiej szkoły. Współorganizatorami spotkania był Instytut Polityczny im. Macieja Rataja oraz samorządowcy. W roli gościa specjalnego towarzyszył nam Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wzrost nakładów na edukację
Forsowane przez rząd PiS zmiany to rewolucja. Ewolucja – to droga, którą my zamierzamy zmodernizować polską oświatę. Wspólnie stworzyliśmy spójny program zmian. Każdy uczeń, bez względu sytuację materialną rodziców powinien dostać ciepły posiłek w szkole. Nasza propozycja zakłada stopniowe zmniejszanie liczebności klas. Docelowo limit powinien osiągnąć liczbę 20 uczniów w 2020 roku.

Zmiany w systemie szkolnictwa będą możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na edukację. Charakter zmian obrazuje zaprezentowana przez nas mapa drogowa wzrostu wydatków. Najpóźniej w 2020 roku powinny wynieść 6%. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć wyzwolenie skoku jakościowego w polskich szkołach.

NIE dla likwidacji gimnazjów
Największe zaniepokojenie zapowiadanej antyreformy PiS budzi likwidacja gimnazjów. Uczestnicy konferencji solidarnie wyrazili stanowczy sprzeciw wobec forsowanym przez resort edukacji zmianom. Propozycje Ministerstwo Edukacji Narodowej nie mają żadnych uzasadnionych naukowych podstaw. Polscy uczniowie na tym etapie nauki są w czołówkach międzynarodowych rankingów osiągnięć i poziomu kształcenia.

Równie alarmującą skutkiem antyreformy jest redukcja etatów w placówkach. Tysiące, a według wyliczeń ZNP dziesiątki tysięcy nauczycieli straci pracę. Do tej liczby należy dodać kolejne tysiące pracowników administracji. Na zmianach ucierpią także budżety samorządów. Gminy zaciągały wielomilionowe kredyty mające sfinansować modernizację placówek.

Przywrócić blask szkołom zawodowym
Reforma proponowana przez PSL przyniesie zmiany dla szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj tak niedocenianego. Do odtworzenia szkół i warsztatów wykorzystamy środki uzyskane z Unii Europejskiej. W proces modernizacji powinniśmy zaangażować przedsiębiorców. To oni będą zbierać plony tych zmian zatrudniając wykształconych młodych ludzi. Reorganizacji poddamy tydzień nauki w takiej placówce. 2 dni nauki i 3 dni płatnych zajęć praktycznych pozwoli łatwiej dopasować ich wykształcenie do potrzeb rynku pracy.

Szkoła powinna brać czynny udział w kształtowaniu tożsamości narodowej młodych ludzi. Budowanie patriotycznej postawy odbywać się będzie podczas lekcji historii i kultury. Kształcenie uczniów zostanie uzupełnione przez lekcje pierwszej pomocy. Wrócą lekcje przysposobienia obronnego.