E-zwolnienia od 2016 roku

Kończymy z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Lekarze nie będą już musieli wypełniać druków, przekazywać ich oryginału do ZUS, a kopii do pracodawcy. Od przyszłego roku papierowe formularze zastąpią je e-zwolnienia – Sejm przyjął dzisiaj nasz projekt. Dzięki temu zarówno ZUS, jak i pracodawcy, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

Na wniosek środowiska lekarskiego zapisaliśmy w ustawie okres przejściowy. Przez 2 lata, obok elektronicznych zwolnień, nadal będą honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2017 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu – możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie.

Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.

Szacujemy, że dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi w przyszłym roku ok. 212 mln zł na zbędnej biurokracji. Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki eliminacji nadużyć, zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki, a także dzięki oszczędnościom na druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

Komentarze