Reforma edukacji według ludowców

Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, tylko przemyślanych decyzji. Ciepły posiłek dla każdego ucznia, ograniczenie liczebności klas do 20 osób, 5 godzin lekcyjnych angielskiego w tygodniu czy podniesienie nakładów na edukację do 6% PKB – to są zmiany, które zagwarantują skok jakościowy w edukacji.

Wyrazem naszej troski o sytuację w oświacie oraz sprzeciwu wobec forsowanej przez PiS antyreformie szkolnictwa była zorganizowana przez PSL Konferencja Edukacyjna w Sejmie. Podczas niej zaprezentowaliśmy pakiet rozwiązań i wskazaliśmy kierunek zmian dla polskiej szkoły. Współorganizatorami spotkania był Instytut Polityczny im. Macieja Rataja oraz samorządowcy. W roli gościa specjalnego towarzyszył nam Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wzrost nakładów na edukację
Forsowane przez rząd PiS zmiany to rewolucja. Ewolucja – to droga, którą my zamierzamy zmodernizować polską oświatę. Wspólnie stworzyliśmy spójny program zmian. Każdy uczeń, bez względu sytuację materialną rodziców powinien dostać ciepły posiłek w szkole. Nasza propozycja zakłada stopniowe zmniejszanie liczebności klas. Docelowo limit powinien osiągnąć liczbę 20 uczniów w 2020 roku.

Zmiany w systemie szkolnictwa będą możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na edukację. Charakter zmian obrazuje zaprezentowana przez nas mapa drogowa wzrostu wydatków. Najpóźniej w 2020 roku powinny wynieść 6%. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć wyzwolenie skoku jakościowego w polskich szkołach.

NIE dla likwidacji gimnazjów
Największe zaniepokojenie zapowiadanej antyreformy PiS budzi likwidacja gimnazjów. Uczestnicy konferencji solidarnie wyrazili stanowczy sprzeciw wobec forsowanym przez resort edukacji zmianom. Propozycje Ministerstwo Edukacji Narodowej nie mają żadnych uzasadnionych naukowych podstaw. Polscy uczniowie na tym etapie nauki są w czołówkach międzynarodowych rankingów osiągnięć i poziomu kształcenia.

Równie alarmującą skutkiem antyreformy jest redukcja etatów w placówkach. Tysiące, a według wyliczeń ZNP dziesiątki tysięcy nauczycieli straci pracę. Do tej liczby należy dodać kolejne tysiące pracowników administracji. Na zmianach ucierpią także budżety samorządów. Gminy zaciągały wielomilionowe kredyty mające sfinansować modernizację placówek.

Przywrócić blask szkołom zawodowym
Reforma proponowana przez PSL przyniesie zmiany dla szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj tak niedocenianego. Do odtworzenia szkół i warsztatów wykorzystamy środki uzyskane z Unii Europejskiej. W proces modernizacji powinniśmy zaangażować przedsiębiorców. To oni będą zbierać plony tych zmian zatrudniając wykształconych młodych ludzi. Reorganizacji poddamy tydzień nauki w takiej placówce. 2 dni nauki i 3 dni płatnych zajęć praktycznych pozwoli łatwiej dopasować ich wykształcenie do potrzeb rynku pracy.

Szkoła powinna brać czynny udział w kształtowaniu tożsamości narodowej młodych ludzi. Budowanie patriotycznej postawy odbywać się będzie podczas lekcji historii i kultury. Kształcenie uczniów zostanie uzupełnione przez lekcje pierwszej pomocy. Wrócą lekcje przysposobienia obronnego.

Komentarze