#PlanDlaPolski

POBIERZ PDF

Wstęp

Od kilku tygodni cała Polska  i cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem – koronawirusem.  Niestety w czasie kiedy setki naszych rodaków umierają, tysiące chorują, a miliony martwią się o swoje życie, zdrowie i pracę, dla obecnej władzy liczą się tylko wybory. Chcą przez kolejnych 5 lat kontrolować wszystko i wszystkich, mieć swojego prezydenta, który akceptuje rządy autorytarne jednej formacji. To nieprzyzwoite.

Liczą, że inni kandydaci zejdą im z drogi. Po to, by nadal, bez żadnych hamulców sprawować niekontrolowaną władzę nad niemal wszystkim obszarami życia publicznego, demonstracyjne lekceważyć obowiązujące w Polsce prawo, w tym Konstytucję, prowadzić szkodliwe spory z Unią Europejską i obsadzać spółki skarbu państwa swoimi nominatami. Polski nie stać na zmarnowanie kolejnych 5 lat.

Dlatego jasno deklaruję, że wezmę udział w wyborach prezydenckich. Polski nie wolno oddać walkowerem tym, którzy interes partyjny mają ponad zdrowie, bezpieczeństwo i pomyślność Polaków.

Czas przywrócić wspólnotę, realnie walczyć z koronawirusem. Dlatego nie poddam się i będę walczył o urząd prezydenta. O wygraną  z Andrzejem Dudą. 

Jako doświadczony polityk wiem, że dziś bardzo potrzebny nam jest konkretny plan co dalej. I ja taki mam: 

  • Będę zawsze mówił Wam prawdę. Dlatego zobowiązuje się, że jako prezydent będę co roku wygłaszał orędzie o stanie państwa.
  • Będę szanował nade wszystko obywateli i prawo. Nie może być tak że władza wydaje nakazy i rozkazy a potem sama bezceremonialnie je ignoruje.
  • Będę dbał o ochronę zdrowia. Każdy Polak ma prawo do szybkiego leczenia, a pracownicy ochrony zdrowia do godnego wynagrodzenia.
  • Będę słuchał przedsiębiorców i pracowników, tak by zadbać o każde miejsce pracy i odbudowę polskiej gospodarki.
  • Będę dbał o polskie rodziny, by jak najszybciej wróciły do normalnego życia, edukacji i mogły godnie żyć – dlatego utrzymam wszystkie programy społeczne.

Gdy zło się szerzy, tym bardziej trzeba walczyć o dobro.  Ja się nie poddam. Wierzę, że razem wygramy tę walkę! Bądźcie zdrowi.

Władysław Kosiniak-Kamysz

I. NOWY PAKT DLA ZDROWIA

Wprowadzenie

Walka z epidemią koronawirusa w Polsce uwypukliła problemy z jakimi zmaga się  polska służba zdrowia. W związku z tym, trzeba podjąć pilne działania mające na celu naprawę tych obszarów  ochrony zdrowia w Polsce, które nie funkcjonują jak należy. Cały ten proces musi być podzielony na działania, które musimy podjąć natychmiast, mające na celu skuteczną walkę z korona wirusem, oraz te długofalowe, zmierzające do systemowego poprawienia efektywności leczenia w Polsce.

Dlatego, jako Prezydent RP zrobię wszystko aby, połączyć siły polityczne i środowiska ekspertów w celu wprowadzenia „Paktu dla Zdrowia”, bo tylko współdziałanie i ciągłość mogą rozwiązać problemy systemu ochrony zdrowia. Temat ten musi być wyciągnięty z bieżącego sporu politycznego. Stanę na czele ponadpartyjnego Konsylium wszystkich środowisk na rzecz naprawy sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce. Pałac Prezydencki będzie tym miejscem, w którym powstanie  kompleksowa propozycja uzdrowienia systemu ochrony zdrowia. Prezydent RP musi być tego gwarantem.

Premia dla Bohatera

Konieczne jest natychmiastowe podniesienie pensji pracowników służby zdrowia oraz pracowników pomocy społecznej – współczesnych bohaterów, którzy swoją ciężką pracą, w tych szczególnie trudnych warunkach, chronią nasze życie  i zdrowie. Walczą oni  o nasze bezpieczeństwo zdrowotne i możliwość stabilnego funkcjonowania gospodarki. Bez ich trudu i ogromu poświęcenia nie możliwe byłoby opanowanie pandemii, a skutki zdrowotne oraz skutki dla gospodarki byłyby katastrofalne. To oni bronią nas przed koronawirusem. Nie stać nas na oszczędzanie na ich pensjach!

Dlatego na czas trwania stanu zagrożenia epidemią i stanu epidemii, każdy z pracowników ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej powinien otrzymać „Premię dla Bohatera” w kwocie 1500 zł. Taki projekt ustawy musi być przyjęty natychmiast. Pieniądze powinny zostać wypłacone z wyrównaniem od  marca 2020 r.

Odmrożenie ochrony zdrowia

Konieczne jest również  jak najszybsze przywrócenie pełnego działania opieki medycznej – ambulatoryjnej i szpitalnej w najczęstszych problemach zdrowotnych Polaków –  w tym w chorobach układu krążenia i nowotworowych. Musimy dążyć do pilnego przywrócenia normalnego działania  diagnostyki, w tym tomografii i rezonansu, mammografii i usg, a także badań układu krążenia – bez szybkich działań w tym zakresie doprowadzimy do zwiększonej umieralności na te schorzenia. Niezbędne jest  także jak najszybsze przywrócenie pełnej pomocy medycznej dla kobiet w ciąży, a także porodów rodzinnych, które są tak ważne dla poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet i dzieci. Kolejnym etapem będzie stopniowe przywracanie normalnej  pracy przychodni specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz gabinetów stomatologicznych i  rehabilitacyjnych.

Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia wszystkich tych kroków jest oczywiście podejmowanie ich w ścisłym  poszanowaniu standardów epidemiologicznych mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. 

Rozwój krajowego rynku leków i wyrobów medycznych

Produkcja maseczki chirurgicznej w XXI wieku nie powinna być wyzwaniem, z którym nie poradzi sobie polskie państwo. Produkcje przyłbic całkowicie przejęli w czasie pandemii wolontariusze i polscy przedsiębiorcy wykorzystując druk 3D. Uzależnienie od  chińskiej produkcji leków, maseczek i respiratorów sparaliżowało system ochrony zdrowia w Polsce   w czasie pandemii. Odbudowa krajowej produkcji leków i wyrobów medycznych to konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia

Leczenie pacjenta w sytuacji braku środków ochrony indywidualnej, konieczność  zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, obniżenie wysokości wynagrodzenia w czasie kwarantanny, brak dodatków epidemiologicznych za prace w warunkach wysoce zakaźnych – to tylko niektóre z problemów z bezpieczeństwem i ochroną w pracy pracowników medycznych. Nie będzie bezpieczeństwa pacjentów, bez zapewnienia bezpiecznych warunków medykom. W jednym akcie prawnym rangi ustawowej zagwarantujemy najważniejsze prawa medyków do pracy w bezpiecznych warunkach. 

W czasie pandemii zobaczyliśmy, że praca w wielu miejscach to dla medyka nie tylko obciążenie psychiczne i fizyczne, ale także czynnik ryzyka w przenoszeniu chorób zakaźnych pomiędzy placówkami medycznymi. Dzięki realnemu wzrostowi płac personelu medycznego musimy zatrzymać zjawisko wieloetatowości. Godne zarobki w jednym miejscu bez konieczności ciężkiej pracy w wielu miejscach to jedno z najważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia.  

Bezpieczeństwo pensjonariuszy i pracowników ośrodków opieki długoterminowej

Ostatnie dni pokazały, że odpowiedzialność za sektor opieki społecznej, a  w szczególności domy pomocy społecznej została bardzo rozmyta w systemie. Ministerstwo rodziny zamiast zdobyć środki budżetowe na maseczki i kombinezony dla pracowników DPS-ów zachęcało obywateli, żeby sami prowadzili zbiórki na ten cel. W domach pomocy społecznej brakuje wytycznych, standardów organizacyjnych,  a personel jest traktowany jako pracownicy medyczni drugiego sortu, którym nie przysługują dodatki finansowe należne pracownikom w szpitalach. Doświadczenia z pandemii pokazują jak wysokie ryzyko epidemiologiczne występuje w ośrodkach opieki długoterminowej, dlatego gwarantuję stworzenie nowych przepisów, które zapewnią odpowiednie standardy bezpieczeństwa dla pensjonariuszy oraz pracowników domów opieki społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych ośrodków opieki długoterminowej. Stworzą one gwarancję bezpieczeństwa dla pensjonariuszy i pracowników sektora opieki długoterminowej oraz stabilne finansowanie koniecznych podwyżek pensji. 

Rozwój opieki medycznej w warunkach domowych i w teleopiece

Opieka medyczna w warunkach domowych, jak i teleopieka medyczna, w szczególności względem seniorów staje się już nie tylko potrzebą, ale koniecznością. Nie tylko w czasie pandemii musimy obniżyć liczbę pacjentów osobiście  korzystających z pomocy medycznej. W tym celu konieczne jest przede wszystkim:

  • uruchomienie linii telefonicznej finansowanej przez NFZ, na której każdy pacjent otrzyma podstawową poradę medyczną, a w razie konieczności e-skierowanie, e-receptę, e-zwolnienie, 
  • teleporada lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalisty czy telerehabilitacja powinny stać się standardem finansowanym przez NFZ,  znacząco lepiej wycenionym niż tradycyjna porada, aby zachęcić do przyjmowania tych rozwiązań przez placówki medyczne,
  • e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie czy e-zaświadczenie muszą stać się powszechnie stosowanym elementem praktyki działania służby zdrowia bez konieczności osobistego kontaktu pacjenta z lekarzem.

Utworzenie Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych i Reforma Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W Polsce musi powstać centralna jednostka naukowa w obszarze chorób zakaźnych  wzorowana na paryskim Instytucie Pasteura oraz berlińskim Instytucie im. Roberta Kocha. Powinna ona zająć się opracowaniem odpowiednich procedur i mechanizmów, które uchronią Polaków przed  skutkami podobnych  epidemii w przyszłości. Naukowcy z takiej instytucji, w oparciu o dowody naukowe, będą wydawać zalecenia dotyczące postępowania społeczeństwa w trakcie epidemii. To tutaj będą powstawać też wzorcowe procedury medyczne dla szpitali, czy domów pomocy społecznej, która pozwolą zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają już 35 lat i kompletnie nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Bezpieczeństwo Polaków wymaga nowoczesnej, odbiurokratyzowanej inspekcji sanitarnej, z dobrze wynagradzanymi specjalistami, wyposażonymi w nowoczesne zaplecze diagnostyczne. 

Zmiana modelu finansowania oddziałów zakaźnych

W ostatnich latach zniknęło wiele oddziałów i łóżek zakaźnych, bo ich utrzymanie było obciążeniem dla budżetu szpitali i samorządów. W epidemii koronawirusa okazało się jak bardzo brakuje nam łóżek zakaźnych. Dlatego ich finansowanie jeszcze w tym roku musi się zmienić. NFZ musi finansować nie tylko ich bieżącą działalność, ale także zapewnić ryczałtowe finansowanie ich gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, tak aby w razie zagrożeń epidemicznych były one gotowe na przyjęcie pacjentów.

Zwiększenie liczby lekarzy ze specjalizacją z chorób zakaźnych, a także pielęgniarek epidemiologicznych

Od 2003 roku  choroby zakaźne nie były uznawane  przez żadnego z ministrów zdrowia za priorytetową dziedzinę medycyny. W konsekwencji zabrakło zachęt do kształcenia się lekarzy  w tej dziedzinie, czego efekty odczuliśmy w czasie pandemii. Leczenie chorób zakaźnych musi natychmiast stać się priorytetem kształcenia lekarzy, pielęgniarek, specjalistów zdrowia publicznego i diagnostów laboratoryjnych. 

Utworzenie krajowej agencji rezerw dla szpitalnictwa

Agencja Rezerw Materiałowych nie zdała egzaminu z odpowiedzialności za zdrowie Polaków oraz zapewnienie ciągłości pracy placówek medycznych. Ochrona zdrowia potrzebuje odrębnej agencji rezerw z magazynem w każdym z województw, aby szpitalom nigdy nie zabrakło wyposażenia ratującego życie i zdrowie. 

II. PRAWDZIWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Wprowadzenie

Oprócz bezpośredniej walki z  epidemią koronawirusa, musimy stawić czoła przeciwnikowi niemniej groźnemu – kryzysowi gospodarczemu, który idzie w ślad za pandemią. Należy wprowadzić  rozwiązania, które szybko i skutecznie będą chronić przedsiębiorców i miejsca pracy. Musimy skoncentrować się na ochronie polskich przedsiębiorców i miejsc pracy w naszych firmach. Inne państwa skierowały bowiem olbrzymie środki finansowe na podtrzymanie kondycji swoich rodzimych firm i gospodarki, a polscy przedsiębiorcy zyskali jedynie dziurawą tarczę antykryzysową, która jest uboga zarówno w środki finansowe jaki i w skuteczne rozwiązania chroniące przed upadkiem firm i utratą miejsc pracy. Taki stan rzeczy doprowadzi do nierówności konkurencyjnej i w efekcie do regresu w wielu dziedzinach gospodarki, w których nasze firmy z powodzeniem konkurowały z przedsiębiorcami zagranicznymi.

Kolejnym zagrożeniem dla stabilności sytuacji gospodarczej jest susza o niespotykanej dotąd skali. Bez wprowadzenia szybkich rozwiązań ratujących producentów żywności – polskich rolników, grozi nam kryzys żywnościowy i drastyczny wzrost cen podstawowych produktów spożywczych. 

Polska Gospodarka potrzebuje natychmiast Prawdziwej Tarczy Antykryzysowej!   

Fundusz Płynności Finansowej Przedsiębiorstw

Konieczne jest niezwłoczne uruchomienie szybkiej linii kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego – „Funduszu Płynności Finansowej”, z którego zostaną uruchomione środki dla polskich przedsiębiorców na utrzymanie stabilności i wypłacalności ich firm. Dzięki temu polskie firmy przetrwają najtrudniejszy czas, a ich pracownicy będą mogli spać spokojnie bez obaw o swoje miejsce pracy.

Alarm Suszowy

Oprócz plagi epidemii która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków oraz powoduje paraliż gospodarki musimy się zmierzyć z kolejnym niebezpieczeństwem jakim jest klęska suszy, w niespotykanych dotąd rozmiarach, jaka czeka nas w tym roku. Dlatego należy jak najszybciej podjąć konkretne działania łagodzące skutki suszy i zapobiegające nawracaniu jej w przyszłości. 

W tym roku należy zwolnić rolników, zmuszonych dodatkowo nawadniać swoje uprawy, z opłat za  wodę. Natychmiast powinny zostać wypłacone zaległe odszkodowania dla rolników za suszę z 2019 r. Wielu z nich dalej czeka na pieniądze, a każdy dzień zwłoki to zwiększenie ryzyka upadku kolejnych gospodarstw rolnych. 

Jednym z następnych kroków, mających na celu zapobieżenie w przyszłości niedoborom wody dla polskiego rolnictwa jest wprowadzenie w całym kraju w pełnym zakresie programu Małej Retencji. Jako Prezydent RP doprowadzę  do wdrożenia programu budowy zbiorników retencyjnych, który będzie zawierał proste procedury tworzenia  instalacji do 5000 metrów kwadratowych, a ponadto wprowadzi instrumenty wspierające stosowanie odpowiednich metod agrotechnicznych dla upraw zwiększających ilość wody w glebie.  

Punkty za Polskę

Kolejnym krokiem w walce o ochronę polskich przedsiębiorstw przed skutkami kryzysu gospodarczego powinno być takie zbudowanie ich pozycji, aby mogły z powadzeniem konkurować o uczestnictwo w najważniejszych projektach gospodarczych polskiego państwa i samorządów. W tym celu musimy wprowadzić preferencje przy ubieganiu się o zamówienia publiczne dla polskich firm. Konieczne są zmiany w ustawie, które umożliwią skuteczniejszą  walkę w  konkursach o zamówienia samorządowe i państwowe. Dodatkowe punkty za „polską markę” pozwolą przynajmniej częściowo wyrównać dysproporcje jaka niestety jest pomiędzy polskimi, a zagranicznymi przedsiębiorcami w poziomie przyznanej pomocy finansowej w dobie kryzysu. 

Likwidacja barier: jeden wniosek – jedna strona, oświadczenia zamiast zaświadczeń

Polscy przedsiębiorcy bardzo często skarżą się, że  aparat urzędniczy i administracyjny jest tak skonstruowany, że zamiast poświęcać czas rozwojowi firm, muszą go mieć najwięcej na walkę z biurokracją. Nie zmieniło się to znacząco,  mimo kryzysowej sytuacji w jakiej jest polska gospodarka w dobie pandemii koronawirusa. Czas z tym skończyć raz na zawsze! Jeden wniosek – jedna strona i  oświadczenia zamiast zaświadczeń – ta zasada powinna być regułą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy to uczciwi ludzie, którzy swoją zaradnością i pracowitością budowali mozolnie olbrzymi dziś potencjał naszej gospodarki. W czasie epidemii i podczas kryzysu gospodarczego następującego po niej, musimy zrobić wszystko, aby prowadzenie działalności  gospodarczej było  łatwiejsze, a państwo  w końcu zaufało ludziom, na których pracy i aktywności  zbudowana jest nasza  siła gospodarcza i dobrobyt obywateli.

Dobrowolny ZUS

Gospodarcze skutki epidemii koronawirusa pokazały dobitnie, iż wprowadzenie Programu „Dobrowolny ZUS” jest konieczne. Gdyby funkcjonował on w momencie rozwoju epidemii udałoby się uchronić przed likwidacją czy  zawieszeniem działalności większą ilość firm i samozatrudnionych. Głównym założeniem programu jest to, że przedsiębiorca będzie mógł sam zadecydować czy chce opłacać składki ZUS-wskie czy z tego w danym momencie rezygnuje, ponosząc konsekwencje tej decyzji w przyszłości. Przedsiębiorca to osoba odpowiedzialna, która prowadząc własną firmę musi wykazać się przenikliwością i  umiejętnością dalekosiężnego planowania, dlatego powinien mieć możliwość samodzielnego decydowania o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość. Dobrowolny ZUS mu to umożliwi. 

III. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Wprowadzenie

Jako Prezydent RP nie będę patrzył biernie na systematyczny demontaż polskiego państwa. Trzeba  jak najszybciej uporządkować chaos prawny, a następnie wprowadzić takie mechanizmy do  Konstytucji i ustaw kluczowych  z punktu widzenia funkcjonowania państwa, które w przyszłości uchronią nas przed podobnym paraliżem. Trzeba oddać Polskę jej obywatelom.

Orędzie o stanie państwa

Polacy muszą wiedzieć jaki jest rzeczywisty stan spraw publicznych, a w szczególności finansów państwa. Jak funkcjonują poszczególne instytucje i  osoby sprawujące najważniejsze funkcje publiczne. Dlatego jako Prezydent RP będę co roku, po konsultacjach z Radą Ministrów podczas Rady Gabinetowej,  wygłaszał w Parlamencie Orędzie o stanie państwa,  w którym przedstawię najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed Polską i Polakami w najbliższym czasie. 

Solidny Fundament Demokratycznego Państwa Prawa

Po uporządkowaniu spraw związanych ze stabilnością funkcjonowania najważniejszych instytucji w państwie musimy stworzyć mechanizmy prawne chroniące je w przyszłości przed próbami upolitycznienia i wykorzystania do doraźnych celów.  Najprostszym sposobem na zabezpieczenie się przed tego typu zagrożeniami jest wprowadzenie  katalogu ustaw ustrojowych, których zmiany będą mogły być przeprowadzone w parlamencie jedynie kwalifikowaną większością 3/5 głosów ustawowej liczby członków każdej z Izb.  Rozłoży to w czasie proces uchwalania takiego prawa i wymusi konieczność uwzględniania racji i stanowisk partii opozycyjnych, udaremniając tym samym niebezpieczne próby zamachu na instytucje ważne dla demokratycznego ustroju  państwa.   

Państwo silne mądrością swoich obywateli

Obecna sytuacja pata ustrojowego w Polsce dobitnie pokazuje, że konieczne jest wprowadzenie nowych instytucji do naszej demokracji – inne zaś wymagają pilnej reformy, ale takiej, która rzeczywiście usprawni ich funkcjonowanie i sprawi że będą skutecznie służyć Polakom, a nie interesom danej grupy politycznej. Zadbam o wprowadzenie Pakietu Obywatelskiego Pawła Kukiza: powszechnego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i Członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wprowadzę Dzień Referendalny i instytucję Sędziów Pokoju, którzy przyspieszą i usprawnią rozpoznawanie spraw w sądach.   

Głosowanie przez internet

Obecny paraliż procesu wyborczego związany z pandemią koronawirusa mógłby być stosunkowo łatwo rozwiązany jeżeli mielibyśmy, podobnie jak Estonia i Szwajcaria, wprowadzony system bezpiecznego głosowania przez Internet. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że jest to instytucja konieczna w każdej demokracji XXI wieku. Dlatego odpowiednie przygotowanie i wprowadzenie bezpiecznego systemu głosowania przez Internet będzie jednym z moich priorytetów jako Prezydenta RP.